STYRET


Styrets medlemmer

Innmelding/ spørsmål om medlemskap: vcfsmedlem@gmail.com

Andre henvendelser: vcfsnorge@gmail.com

Styret som konstituert november 2023:

Styreleder

Tone Greve Holan

Nestleder

Majken Holmgren

Kasserer

Majken Holmgren

Nettsideansvarlig

Marius Vegge-Kristensen

Likepersonskoordinator

Mariam Christin Austgarden

Medlemsansvarlig:

Mariam Christin Austgarden

Øvrige styremedlemmer

Kenneth Falk-Danielsen
Anette Kalager
Hans Wold

Varamedlemmer

Liv Marie Heggheim Hamberg
Atle Kjeldsen

Kontaktpersoner mot andre instanser:

FFO-kontakt: Tone Greve Holan