OM FORENINGEN VCFS

OM OSS

Foreningen VCFS er en interesseorganisasjon og likemannsforening for barn og voksne med diagnosen VCFS (velocardiofacialt syndrom, også kalt DiGeorge syndrom, 22q11.2 delesjonsyndrom). Foreningen ble startet av foreldre til barn med diagnosen under et kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i 2001.

Foreningen har medlemmer over hele landet. Medlemmene i foreningen er både personer med diagnose, deres familier, venner og andre støttemedlemmer. Foreningen arrangerer årlige landsdekkende likemannstreff, der foreldre kan møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og råd, og der barn, ungdom og voksne med diagnosen kan møte andre. For medlemmer både med og uten diagnosen blir ofte disse treffene å få del i et fellesskap der alle forstår hverandre og kan være seg selv, og der man får venner for livet. Vi har arrangert både familietreff for hele familien, og voksentreff (for de over 18 år). Treffene arrangeres på ulike steder i landet og tar sikte på å tilby aktiviteter som kan passe for de fleste aldre.

Som del i likemannsarbeidet har foreninger flere likemannskontakter, som gjerne tar en telefon til de som ønsker noen å snakke med og få tips eller råd fra. Les mer under artikkelen om likemannsarbeid.