OM DIAGNOSEN VCFS

Velocardiofacialt syndrom (VCFS), også kalt DiGeorge syndrom, 22q11.2 delesjonssyndrom er et syndrom som skyldes en manglende del på kromosom 22. Denne delesjonen kan få ulike konsekvenser for de som rammes. Noen har få symptomer og utslag, andre har flere. Alvorlighetsgrad av vanskene vil også variere. Noen av de vanligste konsekvensene er hjertefeil, skjult ganespalte/ velofaryngeal insuffisiens, utviklingsforstyrrelser, sosiale vansker og lærevansker.

Les mer hos frambu.no.