Informasjons hefte

informasjonshefte-for-vcfs

Foreningens hefte for VCFS / DiGeorge / 22q11

 

Foreningen har fått økonomisk støtte fra Sosial – og helsedirektoratet til å lage et informasjonshefte. I heftet finner du blant annet fakta om syndromet og informasjon om trygderettigheter. For å bestille heftet kan du sende en e-post til denne adressen med navn og adresse du vil heftet skal sendes til.

 

Helsedirektoratets Veileder for VCFS

Denne kan bestilles fra Helsedirektoratets nettsider, eller lastes ned fra nettsidene. Begge tjenestene er helt gratis.

Veileder for oppfølging ved Velocardiofacialt syndrom