Velkommen !

Foreningen VCFS syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Den er landsomfattende og har til sammen snart 400 medlemmer.

hender-i-sirkel-i-gress

Bli medlem

"Alle medlemmer skal være individuelt og frivillig innmeldt og ha betalt årskontigent. Det skal ikke skilles mellom støttemedlemmer og hovedmedlemmer, og det skal ikke tilbys familiemedlemsskap. Alle medlemmer har samme årskontigent uavhengig av type tilhørighet til foreningen eller VCFS-diagnosen. Les mer

jente-med-DiGeorge-syndrom

Diagnosen

DiGeorge syndrom er en tilstand som skyldes en forandring på kromosompar 22. Det er en liten del av kromosomet som er gått tapt (også kalt mikrodelesjon). Tilstanden ble første gang beskrevet av barnelegen Angelo DiGeorge fra USA i 1965. Les mer

jente-liggende-med-tegnede-figurer-paa-hver-side

Likepersoner

Likepersoner er et lavterskeltilbud fra VCFS-foreningen. Likepersonene er selv medlemmer i foreningen, og er tilgjengelige for mennesker som trenger råd og veiledning i forhold til diagnosen og aspektene som følger med en slik diagnose.

Les mer
Jente-lytter-i-konkylie

Om Oss

Foreningen DiGeorge syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Les mer
Informasjonshefte-om-DiGeorge-syndrom

Informasjonshefte

Foreningen har fått økonomisk støtte fra Sosial – og helsedirektoratet til å lage et informasjonshefte. I heftet finner du blant annet fakta om syndromet og informasjon om trygderettigheter. For å bestille heftet...

Les mer

Nyheter

Voksentreff, Sola, juni

Velkommen til Voksentreff 2018! Treffet er åpent for alle medlemmer over 18 år. Som på tidligere voksentreff vil fokuset være avkopling og lading av batterier, utveksling av erfaringer og sosial omgang. Store mengder faglig påfyll overla Les mer