Innmelding i foreningen VCFS (Di George - 22q11 delesjon syndrom)

Det har kommet nye nasjonale rettningslinjer for hvordan foreninger skal behandle meldemskap. Foreingen følger nye nasjonale rettningslinjer for medlemskap. Dette er nedfeldt i våre vedtekter:

 

 

§ 3 MEDLEMMER:

hands-in-grass

"Alle medlemmer skal være individuelt og frivillig innmeldt og ha betalt årskontigent. Det skal ikke skilles mellom støttemedlemmer og hovedmedlemmer, og det skal ikke tilbys familiemedlemsskap. Alle medlemmer har samme årskontigent uavhengig av type tilhørighet til foreningen eller VCFS-diagnosen.

 

Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i organisasjonen, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i organisasjonen, som beskrevet i §10 i disse vedtektene."

 

Medlemskontingent er for tiden:

 

50 kr per år "medlem" - Diagnosemedlem

50 kr per år "medlem" - pårørende /familie medlem

50 kr per år "medlem" - utenforstående med tilknyttning til diagnosen (nabo, bekjente, besteforeldre, tanter onkler, osv)

For å melde seg inn i foreningen er det bare å bruke linken på denne siden.

 

 

Innmelding

*Medlemskapet er løpende, fram til medlemskapet sies opp.