Velkommen !

Foreningen VCFS syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Den er landsomfattende og har til sammen snart 400 medlemmer.

hender-i-sirkel-i-gress

Bli medlem

"Alle medlemmer skal være individuelt og frivillig innmeldt og ha betalt årskontigent. Det skal ikke skilles mellom støttemedlemmer og hovedmedlemmer, og det skal ikke tilbys familiemedlemsskap. Alle medlemmer har samme årskontigent uavhengig av type tilhørighet til foreningen eller VCFS-diagnosen. Les mer

jente-med-DiGeorge-syndrom

Diagnosen

DiGeorge syndrom er en tilstand som skyldes en forandring på kromosompar 22. Det er en liten del av kromosomet som er gått tapt (også kalt mikrodelesjon). Tilstanden ble første gang beskrevet av barnelegen Angelo DiGeorge fra USA i 1965. Les mer

jente-liggende-med-tegnede-figurer-paa-hver-side

Likepersoner

Likepersoner er et lavterskeltilbud fra VCFS-foreningen. Likepersonene er selv medlemmer i foreningen, og er tilgjengelige for mennesker som trenger råd og veiledning i forhold til diagnosen og aspektene som følger med en slik diagnose.

Les mer
Jente-lytter-i-konkylie

Om Oss

Foreningen DiGeorge syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Les mer
Informasjonshefte-om-DiGeorge-syndrom

Informasjonshefte

Foreningen har fått økonomisk støtte fra Sosial – og helsedirektoratet til å lage et informasjonshefte. I heftet finner du blant annet fakta om syndromet og informasjon om trygderettigheter. For å bestille heftet...

Les mer

Nyheter

Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondehiem har ca 20 plasser og passer for unge voksne i alderen 20-40 år med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende  Les mer

Nasjonalt likemannstreff 2017 - Eidene

Årets store VCFS-begivenhet, nasjonalt likemannstreff 2017, er nå klart for påmelding. Viktig informasjon: Nå dere melder på flere personer, meld på en og en (ikke velg både en voksenbillett og en barnebillett samtidig), da mister vi vi Les mer