Velkommen !

Foreningen VCFS syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Den er landsomfattende og har til sammen snart 400 medlemmer.

hender-i-sirkel-i-gress

Bli medlem

"Alle medlemmer skal være individuelt og frivillig innmeldt og ha betalt årskontigent. Det skal ikke skilles mellom støttemedlemmer og hovedmedlemmer, og det skal ikke tilbys familiemedlemsskap. Alle medlemmer har samme årskontigent uavhengig av type tilhørighet til foreningen eller VCFS-diagnosen. Les mer

jente-med-DiGeorge-syndrom

Diagnosen

DiGeorge syndrom er en tilstand som skyldes en forandring på kromosompar 22. Det er en liten del av kromosomet som er gått tapt (også kalt mikrodelesjon). Tilstanden ble første gang beskrevet av barnelegen Angelo DiGeorge fra USA i 1965. Les mer

jente-liggende-med-tegnede-figurer-paa-hver-side

Likepersoner

Likepersoner er et lavterskeltilbud fra VCFS-foreningen. Likepersonene er selv medlemmer i foreningen, og er tilgjengelige for mennesker som trenger råd og veiledning i forhold til diagnosen og aspektene som følger med en slik diagnose.

Les mer
Jente-lytter-i-konkylie

Om Oss

Foreningen DiGeorge syndrom ble stiftet 30. mai 2001 av en gruppe foreldre som var samlet på Frambu i anledning det første informasjonsoppholdet arrangert I Norge for DiGeorge syndrom.

Les mer
Informasjonshefte-om-DiGeorge-syndrom

Informasjonshefte

Foreningen har fått økonomisk støtte fra Sosial – og helsedirektoratet til å lage et informasjonshefte. I heftet finner du blant annet fakta om syndromet og informasjon om trygderettigheter. For å bestille heftet...

Les mer

Nyheter

Nasjonalt likemannstreff, Valdres 7-9 september 2018

Nasjonalt likemannstreff, Valdres 7-9 september 2018 Velkommen til nasjonalt likemanntreff 2018 på Gomobu i Valdres Treffet er åpent for alle medlemmer. Som på tidligere Nasjonale likemannstreff vil fokuset være avkopling og ladin Les mer